Bladet er tidligere udkommet 2 gange om året - men er ophørt, fordi der ikke har været stof nok til det.

Ældre blade kan læses her